•  02122264144
  •  info[@]payvandlab.com
  • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

معرفی بخش

توانایی بدن در کنترل خونریزی از موضع جراحت دیده مساوی با ادامه ی زندگی است. فرایند لخته شدن خون و حل شدن متعاقب آن و التیام زخم هموستاز نام دارد. این فرایند در پلاسما با آبشاری از پروتئین های آنزیمی دخیل در این فرایند تنظیم می شود و بدیهی است هرگونه اختلال در هر کدام از این اجزا سبب اختلالات عمده در این فرایند می شود.

فرایند انعقاد از محل جراحت فعال شده و به همراه پلاکت های خون نقش مهمی در کنترل خون ریزی دارد. با وجود اینکه انعقاد، با لخته شدن خون موجب توقف خون ریزی می شود و نقص این فرآیند در بیماری هایی مانند هموفیلی کشنده است، ولی انعقاد نابجای خون در ایجاد انعقاد انفارکتوس قلبی و ایسکمی مغزی و آمبولی نیز دخیل است. در بیماری های ارثی و اکتسابی پارامترهای فرآیند انعقاد و نیز فاکتورهایی که نقش در کنترل آن دارند ممکن است دچار کاهش یا افزایش شده و فرد را مستعد به خون ریزی نموده و یا برعکس، مستعد به تشکیل لخته نماید.

با انجام آزمایش های معمول و تخصصی در این بخش می توان در تشخیص و کنترل درمان این گونه از بیماری ها نقش مهمی را ایفا کرد. بخش هموستاز آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند خدمات گسترده ای شامل آزمایش های مختلف در زمینه عملکرد پلاکتی، فاکتورهای انعقادی، بیماری های خون ریزی دهنده و ترومبوفیلی را به همکاران و بیماران محترم ارائه می دهد.  برای مثال در بیماری های خون ریزی دهنده می توان به تست های Factor Assay, Inhibitor Assay و Vonwillebrand Factor اشاره کرد. از تست های انعقادی نیز می توان به پروتئین های C ، S ، ،AT III  ،APC-R و پانل Lupus Anticoagulant اشاره نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

برخی از شاخصه های بخش انعقاد عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو(ISO 9001+10002)
  • استفاده از آخرین تکنولوژی تمام اتوماتیک روز دنیا در انجام آزمایش های انعقادی
  • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش های روتین و اختصاصی در حیطه انعقاد قابل انجام بوده و این مورد در بخش خصوصی کم نظیر است
  • بکارگیری کنترل کیفی داخلی و در برخی موارد خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش ها
  • انجام آزمایش های معمول به طور روزانه و آزمایش های تخصصی حداقل دو بار در هفته (در موارد اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت)
  • استفاده از کارکنان و مشاورین مجرب در این زمینه
  • راه اندازی و انجام برخی از آزمایش ها  از جمله HIT برای اولین بار در کشور

فهرست آزمایش ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Test Name Assay Method Sample Type Preparation before Specimen Collection Sample Volume Storage Transport Testing Time Reporting Time Rejection Others
ADAMTS 13 Activity ELISA Plasma (Citrate) Collect sample before treatment 500 mL Two hours at 18°C to  25°C
 More than Two hours : =<-20°C
Frozen at -20 °c Sun/Wed Same Day Hemolyzed  
ADAMTS 13 Ag & Auto Ab ELISA Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
ADAMTS 13 INH ELISA Serum, Plasma (Citrate) Collect sample before treatment 500 mL Three hours at 18°C to  25°C
 More than three hours : =<-20°C
Frozen at -20 °c Sun/Wed Same Day Hemolyzed  
Anti Xa Chromogenic Plasma (Citrate) Not Recommended  3 mL  One hour at 4-8 °c at 4-8 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Anti-Thrombin III Chromogenic Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
APTT Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended
D-Dimers ELFA Plasma (Citrate) Not Recommended 500 mL Three days at 2°C to 8°C
  Up to Six Months: =<-20°C
Frozen at -20 °c Daily Same Day Clotted or Hemolyzed Urgent test
DRVVc (Confirmatory)  Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
DRVVc-Ratio  Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended - Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
DRVVs (Screening) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
DRVVs-Ratio Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended - Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor I (Fibrinogen) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor II & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor IX & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor V Leiden (APCR) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor VII & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor VIII & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor X & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor XI & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor XII & inhibitor Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 3 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Factor XIII (Screening) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Fibrinogen Degradation Product (FDP) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended

HIT Test
Heparin-induced Thrombocytopenia,

PF4 Antibody

Lateral flow immunoassay Serum, Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL - at 4-8 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Protein C Chromogenic Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Protein S Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Prothrombin Time (PT) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended
PT Mix Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended
PTT Mixing Study Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c Daily in 1 working day Clotted or Hemolyzed Not Recommended
PTT-LA Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
STA-Clot A Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Thrombin Time, (T.T) Clotting Plasma (Citrate) Not Recommended 2 mL Frozen at -40 °c Frozen at -20 °c twice per week in 3 working days Clotted or Hemolyzed Not Recommended
Von Willebrand Factor Antigen
(VWF)
ELISA,ELFA Plasma (Citrate) Not Recommended 500 mL  Six hours at 18°C to  25°C
  Up to One Month: =<-20 °C
Frozen at -20 °c Sunday Same Day Clotted or Hemolyzed Not Recommended

                                                                                                                                                                                                                                                                               

گالری تصاویر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.