•  02122264144
 •  info[@]payvandlab.com
 • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

معرفی بخش

در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه پیوند تمام پارامترهای بیوشیمیایی از جمله: قند، پروتئین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و ... مورد تجزیه قرار می گیرند. به علاوه در این بخش می توان ادرار را از نظر برخی موارد که به صورت معمول در ادرار وجود ندارند و در اثر برخی از بیماری ها سیتماتیک و نقص های ایمنی مادرزادی  در ادرار دیده می شوند نیز مورد آزمایش قرار می گیرند. کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش تجزیه ادرار مورد تجزیه قرار می گیرد انجام می شود و کنترل کیفی به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه انجام می شود. دیگر ویژگی این بخش از آزمایشگاه به کار گیری پرسنل کار آزموده و با تجربه است. همچنین این بخش از آزمایشگاه گزارش المنت های میکروسکوپی ادرار ارائه می دهد و در صورت وجود عناصر غیر طبیعی سلولی در رسوب ادرار بیماران، بررسی از نظر سیتولوژی ادرار به پزشکان معالج توصیه می گردد.

از جمله آزمایش هایی که در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه پیوند انجام می شود آزمایش Semen Analyses می باشد که هم به صورت دستی (Manual) و هم با استفاده ازسیستم نرم افزاری CASA طبق استاندارد های WHO انجام می شود.

 

فهرست پانل ها

 

فهرست پانل آزمایش های تجزیه ادرار و انگل شناسی

 

Test Name Assay Method Sample Type Preparation before Specimen Collection Sample Volume Storage Transport Testing Time Reporting Time Rejection
Urinalysis Automated Clean voided mid-stream urine Female: clean area with soap and water, then rinse with water; hold labia apart and begin voiding in commode; after several ml have passed, collect mid-stream.

Males: clean glands with soap and water, and then rinse with water. Begin voiding in commode, after several ml have passed, collect mid- stream
At least 12 mL for 24 hours at 4°C. within 15 mins at Room Temperature Daily Same day If it does not comply with preparation, Volume, Storage and transport conditions
Reducing Substances Benedict Urine   1 mL for 24 hours at 4°C. within 24 hrs. at Room Temperature Daily Same day If it does not comply with preparation, Volume, Storage and transport conditions
Bence jones protein (BJP)  Heating   Urine                  - Normal volume: 10 ml
Minimum volume: 5 mL    
within 2 hrs. at RT Or 24 hrs. at 2-8 ˚C                              - Daily Same day If it does not comply with preparation, Volume, Storage and transport conditions
Urine Hemosiderin Prussian blue reaction   Urine                  - Normal volume: 10 ml
Minimum volume: 5 mL    
within 2 hrs. at RT Or 24 hrs. at 2-8 ˚C    - Daily Same day If it does not comply with preparation, Volume, Storage and transport conditions

       بخش اول:  

 

     Urinalysis 

       بیوشیمی ادرار شامل آزمایش های کیفی و نیمه کمی با استفاده از استریپ های ادراری خارجی (مارک های معتبر)

 

 1. Blood: اHaemoglobulin)) همراه با کنترل کیفی (Home made)
 2. Nitrite
 3. Protein همراه با کنترل کیفی (Home made)
 4. Glucoseهمراه با کنترل کیفی استریپ های تکی گلوکز
 5. Keton
 6. Urobilinogenهمراه با کنترل کیفی (کیت مربوطه) (معرف ارلیخ)
 7. Bilirubinهمراه با کنترل کیفی (Home made) (معرف Iodine Smith)
 8. pH: کنترل کیفی pH با استفاده از نوارهای مولتیپل pH ( Merck- آلمان)
 9. Specific Gravity (SG) وزن مخصوص ادرار     به صورت پارالل با دستگاه رفراکتومتر
 10. Ascorbic acid

      لازم به توضیح است که تمامی موارد فوق از طریق نوارهای (strip) جداگانه خارجی کنترل کیفی می شود. همچنین از محلول های تجاری   Urotrol برا ی  QC استفاده می شود . کنترل کیفی بصورت روزانه و هفتگی انجام می شود. کنترل کیفی خارجی در سال در سه نوبت با ارسال نمونه های مجهول به آزمایشگاه نیزانجام می گردد. (EAQP)

 

        بخش دوم:

 

         میکروسکوپی ادرار 

         (بررسی عناصر سلولی و دیگر المنت های موجود در ادرار روی رسوب ادرارتهیه شده)

شامل:

 1. WBC
 2. RBC
 3. Epithelial cells
 4. Casts
 5. Crystal
 6. Mucus
 7. Bacteria
 8. و دیگر عناصر غیر طبیعی و غیر عادی در رسوب ادرار از جمله: RBC Cast, Waxy Cast, Renal Tubular Epithelial Cells و کریستال های غیر طبیعی در ادرار نظیر لوسین و تیروزین

 

         دیگر آزمایش های جنبی:

-  تعیین و اندازه گیری مواد احیا کننده در ادرار (Reducing substances)

-  هم چنین آنالیز مایع منی (Semen analysis)، اسپرموگرام یا آنالیز مایع Semen توسط سیستم CASA (نرم افزار کامپیوتری) منطبق بز استاندارد های WHO

- تعیین پروتئین بنس جونز (Bence Jones)

- تعیین وجود هموسیدرین در ادرار نیز در این بخش انجام می گیرد.

 

         بخش سوم:

         پارازیتولوژی 

Sample Type Assay Method Sample Type Preparation before Specimen Collection Sample Volume Storage Transport Testing Time Reporting Time Rejection
Feces  Direct Exam O & P Collect 3 specimens every other day after minimum for out-patients; hospitalized patients( in patients) should have a daily specimen collected for 3 days, specimens from in patients  hospitalized more than 3 days should be discouraged, 5 gr Indefinitely at
Room Temperature
Fresh known preserved
liquid specimens should be examined within 30 min of passage.
Semi formed within 1hr of passage
Specimen in fixative within 24 hrs. / RT
Daily Same day If it does not comply with preparation, Volume, Storage and transport conditions
Quality OB Biochemical stool No red meats, melons, carrot, sour foods consumption.  5 gr at 4°C. within 24 hrs. at Room Temperature Daily Same day No obey the special  regime
Quantitative Occult Blood
(OB)
Photometric Stool no need any régime 5 gr at 4°C. within 24 hrs. at Room Temperature Daily Same day diarrhea  or  visible blood in stool
Reducing Substances Benedict Stool - 5 gr at 4°C. within 24 hrs. at Room Temperature Daily Same day If it does not comply with preparation, Volume, Storage and transport conditions

 

         Stool Exam   OB/OP

 

   (A      

 • جستجوی انگل های روده ای ، تک یاخته ها (آمیب ها و فرم های کیستیک) و تخم انگل ها (لارو استرانژیلوئیدس استرکورالیس) به روش های Direct Examination
 • Wet Smears و روش های تغلیظ (Concentration)
 • رنگ آمیزی به روش تری کروم (رنگ آمیزی تائیدی) Permenant Stain
 • جستجوی تخم انگل Oxyure به ویژه در اطفال (Scotch Type Test)
 • جستجوی کریپتوسپوریدیوم به روش رنگ آمیزی Modified Ziehl-Neelsen

 

(B     

جستجوی خون مخفی در مدفوع/ هموگلوبین انسانی/ بطور اختصاصی (Occult Blood)      

 • :FOB به روش کیفی (Qualitative)
 • :iFOB Q به روش کمی (Quantitative)

      بدون نیاز به رعایت  رژیم غذایی قبل از انجام آزمایش

 

 •  OB : در روش کیفی آزمایش بر اساس ایمونوکروماتوگرافی و با استفاده از کاست های مخصوص برای کنترل داخلی و خارجی انجام میگردد.
 • iFOB Q : روش کمی آزمایش بر اساس ایمونوتوربیدومتری و با استفاده از دستگاه مربوطه (Quick read go)

      دارای تائیدیه CE اروپا، کیت مخصوص به دستگاه و همچنین محلول کنترل مثبت

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

تجهیزات جدید

 

    

نصب و راه اندازي دستگاه تمام اتوماتیک آنالیز ادرار در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند

 

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند به منظور افزایش سرعت ، دقت و جلوگیری از بروز

هرگونه خطا در مراحل انجام آزمایش کامل ادرار (ماکروسکوپی و میکروسکوپی) به دستگاه جدید و

تمام اتوماتیک UriSed 3 & LabUMat  که دارای نشان IVD و تائیدیه اتحادیه اروپا (CE) است ، مجهز گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 آزمايش كامل ادرار علاوه بر اينكه بهترين آناليز جهت بررسي سيستم كليه و مجاري ادرار مي باشد ، در اکثر موارد نمودي كلي از متابوليسم بدن را نیز فراهم مي کند.

از آنجایی كه عدم رعایت استانداردها در انجام آزمايش کامل ادرار، مي تواند منجر به تشخيص اشتباه يك بيماري يا سندروم گردد، آزمایشگاه تشخيص طبي و تخصصي پيوند به منظور افزایش دقت ، سرعت و صحت هرچه بیشتر نتایج، اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه تمام اتوماتیک آنالیز ادرار به روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی نموده است .

با توجه به عدم پايداري نمونه ادرار، امكان بررسي مجدد عناصر در روش دستی وجود ندارد اما این دستگاه از طریق مستند کردن تصاویر با استفاده از تكنولوژي پردازش تصوير (image processing ) این محدودیت را برطرف کرده است.

مكانيزم دستگاه تمام اتوماتیک UriSed 3 & LabUMat به اين گونه است که نمونه ادرار توسط ميكروسانتريفيوژ دستگاه، سانتريفيوژ شده و در يك كووت مخصوص توسط دو سيستم ميكروسكوپ زمينه روشن و فاز كنتراست با ارائه سه مدل تصوير معمولي ، فازكنتراست و تركيبي از هر دو تكنولوژي در مدت زمان كمتر از يك دقيقه كليه عناصر ادرار را  با قدرت نفکیک بسیار ، مورد بررسي و آناليز قرار مى دهد .

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند جز معدود آزمایشگاه های خصوصی است که با استفاده از دستگاه تمام اتوماتيك آناليز ادرار در کنار نیروهای با تجربه و متخصص ضمن حذف پروسه هاي متاثر از مهارت اپراتور ، موجب افزايش دقت ، سرعت و همچنين يكسان سازي نحوه ارائه نتايج ، با یک الگوی مشخص می شود .

 

 

 

مزاياي دستگاه تمام اتوماتيك آناليز ادراري

✓ دارای نشان IVD و تائیدیه اتحادیه اروپا  (CE)

✓ انجام تمام مراحل آزمایش به صورت تمام اتوماتیک

✓ توانای انجام 120 تست در هر ساعت

✓ حجم نمونه كمتر (2-3 ml به جاي 15ml در روش هاي دستي)

✓ دقت و صحت بسيار با حذف خطاهای انسانی

✓ انجام مراحل كنترل كيفي به صورت اتوماتيك

✓ امکان کنترل مجدد نتایج براساس Processing Image

✓ عدم تغییر هزینه آزمایش ،علي رغم گران قيمت بودن دستگاه و مواردمصرفي

        

 

مشاهده ویدئو 

 

 

گالری تصاویر

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.