•  02122264144
 •  info[@]payvandlab.com
 • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

معرفی بخش

 

فلوسايتومتري روش بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسایی سلول‌ها و طبقه بندی آنها به كار مي‌ رود. در این روش سلول های موجود در سوسپانسیون به صورت جریان لامینار از فلوسل و مقابل نور لیزر عبور کرده و از نظر مشخصات فیزیکی مثل اندازه، داشتن گرانول، شکل و پیچیدگی هسته و نیز از نظر شاخص های موجود در سطح غشا، سیتوپلاسم و هسته با واسطه آنتی بادی های منوکلونال که با مواد فلورسانس نشان دار شده اند بررسی می گردند. کاربردهای مختلفی برای فلوسیتومتری وجود دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به ایمیونوفنوتایپینگ لوسمی های حاد و مزمن، بیماری پلاسماسل ها، پایش درمان در لوسمی ها، تعیین فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماری، بررسی کمی سلول های ایمنی اشاره کرد.
در بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه پیوند با بهره گیری از دستگاه فلوسیتومتر چهار رنگ و شش پارامتری می توان علاوه بر شمارش، تعیین حجم و گرانولاریتی سلول ها به بررسی شاخص های سطح ( CD Markers) در سطح، سیتوپلاسم و یا هسته سلول پرداخت و از یافته های آن در تشخیص، طبقه بندی، تعیین پیش آگهی و کنترل درمان بیماری های خوش خیم و بد خیم خونی، بیماری های نقص ایمنی،و کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) استفاده نمود.

 

 

از شاخص های بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه پیوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو ISO (9001+10002)
 • استفاده از فلوسیتومتری چهار رنگ برای افزایش حساسیت و ویژگی تشخیص
 • استفاده از راهنماهای استاندارد بین المللی برای ایمنو فنوتایپینگ انواع لوسمی های حاد و مزمن
 • اولین مرکز در ایران برای ارزیابی حداقل بیماری باقی مانده (MRD) در بیماران تحت درمان مبتلا به سرطان های حاد و مزمن خون.
 • بکارگیری روش استاندارد با حساسیت بالا برای تشخیص بیماری کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH)
 • ارزیابی و شمارش زیر گروه های لنفوسیتی به منظور تشخیص و طبقه بندی بیماری های نقص ایمنی، ناباروری و ...
 • ارزیابی درگیری مایعات بدن از جمله مایع مغزی نخاعی ، پلور و آسیت با سلول های بدخیم خونی و غیر خونی، منطبق با استانداردهای بین المللی
 • آماده شدن نتایج در کمتر از 24 ساعت و در موارد اورژانس بین 2 الی 4 ساعت
 • برخورداری کارکنان بخش فلوسیتومتری از تجربه و دانش لازم و استفاده از مشاوره های علمی اساتید دانشگاه

 

 

 

 تجهیزات جدید

 

تجهیز آزمایشگاه پیوند به دستگاه (Next-Generation Flow cytometry (NGF MRD 

به منظور شناسایی و تشخیص حداقل میزان باقی مانده بیماری (MRD) با دقت بالا، همراه با قابلیت ارائه اطلاعات از سلول های نرمال و سرطانی                                                                                                    

 

 

 

پانل های تشخیصی

 

فهرست پانل های فلوسایتومتری آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصـصی پیـوند1) تشخیص و طبقه بندی لوسمی های حاد (
Acute loukemia Flow cytometry panel)

دراین پانل با استفاده از آنتی بادی های منوکلونال از معتبرترین کمپانی­ها، تشخیص انواع لوسمی های حاد شامل ALL) Acute lymphoblastic leukemia) و AML) Acute myeloid leukemia) و زیرگروه های آن امکان پذیر می­گردد.
وجود بخش مولکولی و بخش FISH موجب می­گردد تا تشخیص اینگونه بیماران بطور کامل و منطبق بر طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی (WHO) انجام پذیرد.به همراه فلوسایتومتری، گزارش تفسیری – تشخیصی نیز همراه با گزارش سیتومورفولوژی برای تمام بیماران ارائه می­گردد.

تصاویر زیر برگرفته از نتایج تست های انجام شده در بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه پیوند می باشد:


2) تشخیص و طبقه بندی بدخیمی ­های مزمن لنفوئید (
Lymphoid Neoplasm)

با استفاده از سیتومورفولوژی، پانل کامل آنتی بادی های منوکلونال (CD Markers)، بهره گیری از آزمایش مولکولی و FISH امکان تشخیص بدخیمی­های مزمن لنفوئید از نوع B ، T و NK شامل بیماریهای لوسمی لنفوسیتی (CLL)، لوسمی سلول موئی(Hairy Cell Leukemia)، لنفوم مانتل سل (Mantel Cell Lymphoma)، لنفوم طحالی با لنفوسیتهای پرزدار (Splenic Lynphoma with villous Lymphocyte) لنفوم فولیکولار، سندروم سزاری (Sezary Syndrome)، لوسمی لنفوم سلول T بالغین (Adult T-Cell Leukemia /Lymphoma) و خیلی از موارد دیگر فراهم می­گردد.

 

3) تعیین حداقل بیماری باقیمانده در لوسمی­ های حاد و مزمن (Minimal Residual Disease (MRD) Acute & Chronic Leukemia)

بیماران مبتلا به لوسمی های حاد و مزمن در بدو تشخیص حدود 13-12 سلول بدخیم دربدن دارند که به دنبال شیمی درمانی القایی اولیه (Remission Induction) تعداد این سلولها به 10یا کمتر می­رسد و تعداد قابل مشاهده این سلولها به حدی کم می­گردد که مورفولوژی، روش معتبری برای ارزیابی تلقی نمی­گردد لذا استفاده از روشهای با حساسیت بالاتر از جمله فلوسایتومتری و مولکولی در جایگاه ویژه ای می ­یاشد.

در آزمایشگاه پیوند برای اولین بار در کشور با فلوسایتومتری، 4 رنگ ارزیابی MRD، از سال 92-1391 امکان پذیر شده است.

با استفاده از نتایج MRD، میتوان بیماران پرخطر را از بیماران با خطر متوسط و کم افتراق داد که در انتخاب پروتکلهای درمانی بسیار موثرند. در ضمن امکان تشخیص موارد مقاوم به درمان و عود بیماری نیز زودتر از روش رایج میکروسکوپی امکان پذیر می­گردد.

تعیین MRD در ALL کودکان از دهه 1990 میلادی مورد بحث بوده و روزانه شاهد پیشرفتهای قابل توجه دراین زمینه هستیم و در سالهای اخیر ارزیابی MRD در بیماران ALL بزرگسالان نیز مورد توجه قرار گرفته و استفاده از نتایج آن درمورد بیماران توصیه می­گردد.

درمورد بیماران AML هم استفاده از ارزیابی MRD کاربرد دارد.
درلوسمی های مزمن مثل CLL نیز تعیین حداقل بیماری باقیمانده درسنوات اخیر، در قالب طرحهای پژوهشی بالینی مورد ارزیابی قرار گرفته و دیری نخواهد پایید که به پروتکلهای درمانی اینگونه بیماران اضافه گردد.


4)استفاده از فلوسایتومتری در تشخیص و پایش درمان بیماران مبتلا به بدخیمی­ های پلاسماسل، خصوصاً مولتیپل میلوما

این تست در بسیاری از مراکز پیشرفته جهان امری معمول است چراکه به راحتی پلاسما سل­های بدخیم را میتوان با این روش به دلیل تغییر در مارکرها، شناسایی کرده و پس از شروع درمان با همین روش از نظر MRD ارزیابی و کنترل نمود.


5) فلوسایتومتری مایعات بدن

تشخیص درگیری مایعات بدن از قبیل مایع مغزی نخاعی(CSF) ، مایع پلور (Pleural Fluid) و مایع آسیت (Ascitic Fluid) با سلولهای بدخیم بافت خون ساز و تومورهایی با منشاء غیر بافت خون یکی از چالشهای پزشکی است.
درگیری CSF (درمننژیت نئوپلاستیک) و دیگر مایعات بدن در لنفوم و لوسمی های حاد با وجود درمانهای پیشگیرانه باز هم اتفاق می­افتد و روشهای معمول شمارش سلولی و ارزیابی میکروسکوپی برای تشخیص این سلولها از حساسیت کافی برخوردار نیستند بطوریکه 60-20 % منفی کاذب با روشهای معمول گزارش میشود. لذا با استفاده از روش فلوسایتومتری ضمن افزایش حساسیت تشخیصی،تعیین نوع سلولها و منشاء بدخیم شده و همچنین ویژگی تشخیصی نیز افزایش می­یابد.
6) فلوسایتومتری به منظور ارزیابی انواع لنفوسیتها و شمارش آنها در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ذاتی و اکتسابی

ارزیابی بیماریهای نقص ایمنی ذاتی و اکتسابی یکی از درخواستهای شایع ارزیابی تعداد و انواع لنفوسیتهای B ، T و NK-Cell می ­باشد که بسته به نوع بیماری یک یا چند نوع از این سلولها دچار کاهش یا تغییر می­گردند.

به عنوان مثال در بیماران آلوده به HIV کاهش تعداد لنفوسیتهای T کمکی (Cd4 T helper) یکی از عوارض بارز بیماری است که باید تحت کنترل قرار گیرد. در بیماران مبتلا به انواع LAD ,
(Leukocyte Adhesion Deficiency) و نیز ارزیابی شاخص های CD16 و CD 11a ,11b ,11c برروی نوتروفیلهای بیمار، تشخیص را ممکن می­ سازد.


7) ارزیابی آنتی بادی های درمانی با فلوسایتومتری

هدف از این نوع فلوسایتومتری عبارت است از شناسایی آنتی ژنهای سطحی سلولها که می­توانند مورد هدف آنتی بادیهای دارویی قرار گیرند، درعین حال پس از درمان با این داروها که در واقع آنتی بادی های منوکلونال هستند پاسخ به درمان نیز قابل سنجش خواهد بود. از جمله آنتی بادیهای منوکلونال که جنبه درمانی در بیماریهای هماتولوژیک و غیر هماتولوژیک به خصوص بیماریهای خود ایمن (آرتریت روماتویید، مولتیپل اسکلروزیس و ...) دارند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

-Anti - CD20 (Rituxan): B-cell malignant Lymphomas & Multip Myeloma

-Anti - CD52 (Camputh-1H): B-Cell chronic Lymphocytic leukemia & T-Cell disorders

اندازه گیری بیان مارکرها قبل از شروع درمان و در زمانهای خاص پس از درمان به منظور تآثیر درمان بر سلولهای طبیعی باید انجام پذیرد.

در تفسیر آزمایشها خلاصه الگوی بیان آنتی ژن بر روی سلولهای بدخیم و نیز سلولهای طبیعی که ممکن است مورد مصرف این آنتی بادی ها باشند باید مورد توجه قرار گیرد.8) آزمایش فلوسیتومتری برای تشخیص هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH)

بهترین روش برای تشخیص بیماری PNH فلوسایتومتری می­باشد که با بررسی شاخص ها بر روی گرانولوسیت ها ، مونوسیت ها و گلبولهای قرمز با حساسیت بالا انجام شده و قدرت تشخیص کلون PNH را دراین بیماران بطور حساس و ویژه افزایش می­دهد. علاوه بر این قابلیت تشخیص کلون PNH در بیماران مبتلا به کم خونی آپلاستیک و سندرم میلودیسپلاستیک(MDS) که معمولاً به میزان کم وجود دارد را ممکن می­سازد.

 

 

 

جدول فهرست آزمایش ها

Test Name Sample Type Preparation before Specimen Collection Sample Volume Storage Transport Testing Time Reporting Time Rejection Others
ALPS Panel PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Body Fluid Panel for Leukemic/lymphomatous Involvement Other Body Fluids N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Old or Low-Volume Specimen For bloody specimens, EDTA Lavender Cap is required.
CLL Diagnostic Panel with Prognostic CD Markers PB or BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
CSF Panel for Leukemic/lymphomatous Meningitis CSF RPMI medium is recommended 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Old or Low-Volume Specimen For bloody specimens, EDTA Lavender Cap is required.
Diagnostic Panel PB or BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Diagnostic Panel CSF RPMI medium is recommended 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Old or Low-Volume Specimen For bloody specimens, EDTA Lavender Cap is required.
Diagnostic Panel Other Body Fluids N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Old or Low-Volume Specimen For bloody specimens, EDTA Lavender Cap is required.
DNA Index PB or BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Eosin 5' Maleimide (EMA),
for Hereditary Spherocytosis
PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Integrins Panel PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Lymphocyte Subset Panel PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
MRD Panel
(AML, 8-color)
 BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 3 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
MRD Panel
(BCP-ALL, 8-color)
 BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 3 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
MRD Panel
(LPDs: CLL, MCL, HCL, PCM)
(4-6 color)
PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 3 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
MRD Panel
(T-ALL, 8-color)
 BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 3 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Platelet Antigens Panel PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
PNH Panel
(4-7 color)
PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Regulatory T-Cells (Tregs) Panel
(7-color)
PB in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen The specimen should be accompanied by 2 unfixed slides
Stem Cell Enumeration PB or BM in EDTA Lavender Cap
Heparin Green Cap or Citrate Light Blue Cap
N/A 5-10 mL at 2-8 °c at 2-8 °c Daily in 2 working days Hemolysis, Clotted, Old or Low-Volume Specimen Fresh Specimen Required

 

گالری تصاویر

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.