•  02122264144
  •  info[@]payvandlab.com
  • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

معرفی بخش

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی کشت نمونه های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم ها، شناسایی دقیق گونه های جدا شده، انجام تست حساسیت به آنتی بیوتیک ها (AST) و ارزیابی نمونه های سرولوژیکی برای بیماری های عفونی می باشد. این موارد در تشخیص و درمان بیماری های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد. در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه پیوند پرسنلی مجرب با استفاده از متد روز دنیا به ارائه خدمات می پردازند. 

برخی از اقدامات انجام شده در این بخش به شرح زیر می باشد:  - انجام کنترل کیفی خارجی با دو سازمان انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی (EQAP) و انجمن پیشگام ایرانیان (EQUAS) که سالانه هر کدام در سه دوره برگزار می شوند و در هر دوره دو مجهول از دو مرکز مختلف برای انجام تست های تشخیصی و تعیین حساسیت میکروبی و نوع مقاومت های دارویی انواع باکتری ها ارسال می شود که بخش میکروب شناسی آزمایشگاه پیوند همواره موفق به کسب حداکثر امتیاز گردیده است.

- در خصوص مقاومت های دارویی و آنتی بیوتیکی سویه های ESBL که دارای طیف گسترده بتا لاکتاماز هستند و از نمونه های بیماران جدا می شوند، از نظر فنوتیپی تعیین و گزارش می شوند به عنوان مثال:   باسیل های گرم منفی تولید کننده آنزیم های بتالاکتام با طیف گسترده؛ این گروه از باکتری ها در برابر نسل سوم سفالوسپورین ها (مانند سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم) ومونوباکتام (مانندآزترئونام) از طریق تولید بتا لاکتامازطیف گسترده (ESBLs) مقاومت بدست آورده اند. در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند، گونه های این باکتری با استفاده از عوامل آنتی بیوتیکی مانند سفتازیدیم، سفوتاکسیم و سفپودوکسیم به همراه و یا بدون مهار کننده ها (از قبیل کلاولانیکاسید) شناسایی می شوند. 

همچنین تعیین سویه های دارای مقاومت های دارویی از نوع AMPC و MBL در حال اضافه شدن به تست های تشخیصی می باشند. - علاوه بر این به طور داوطلبانه در هر دوره EQAP روش های تشخیصی باسیل های اسید فاست (BK) ,(AFB) برای بررسی کیفیت رنگ آمیزی اختصاصی زیل نلسون در لام های مستقیم تهیه شده از نمونه های خلط و ... و هم چنین تشخیص و تعیین scoring باسیل های اسید فاست به این آزمایشگاه ارسال و پاسخ داده می شود.  - دارا بودن بخش های Semenalyse ,Parasitology و Urin Analysis علاوه بر بخش میکروب شناسی  - تشخیص جنس و گونه انتروباکتریاسه آ (BCS) و برخی باسیل های گرم منفی Non fermentative و همچنین از استریپ های تشخیصی API B iomeriux ساخت فرانسه استفاده می شود. 

- فعال بودن در زمینه قارچ شناسی و فعالیت در زمینه نمونه برداری و تشخیص قارچ های بیماری زای پوست و مو، حشره شناسی نظیر شپش Lice و کنه Mite Scabolic.  - از نظر کیفیت کار تمامی تست ها انجام می شود و Work up تست های تشخیصی کامل است.  - استفاده از هود Biologic safety cabinet class II دارای فیلتر Hepa.

 

پارازیتولوژی

در بخش پارازیتولوژی آزمایشگاه پیوند دریافت نمونه های بالینی به ویژه Stool (مدفوع) به منظور بررسی و تشخیص انواع پارازیت ها از جمله انگل های پرسلولی (کرم ها) و پروتوزوآها (تک یاخته ها) به شیوه ای مستقیم ... direct smear ,wet mount و concentration (تغلیظ) و همچنین تهیه و رنگ آمیزی لام های تهیه شده از نمونه های تازه (Permanent stained ،(Direct Examiniation) ،(Fresh (دائمی) به روش تری کروم (Trichrome staining) به ویژه برای تشخیص آمیب های هیستولیکا و ... انجام می گردد.  

     

میکروب شناسی

- تشخیص جنس و گونه انتروباکتریاسه آ (BCS) و برخی باسیل های گرم منفی Non fermentative  و همچنین از استریپ های تشخیصی API Biomerieux ساخت فرانسه استفاده می شود.

- فعال بودن در زمینه قارچ شناسی و فعالیت در زمینه نمونه برداری و تشخیص قارچ های بیماری زای پوست و مو، حشره شناسی نظیز شپش Lice 

 

اسپرموگرام

آزمایش مربوط به آنالیز اسپرم همه روزه در آزمایشگاه پیوند پذیرش می شود. اما مراجعین جهت نمونه دهی باید از ساعت 8 صبح الی 13 بعد از ظهر در آزمایشگاه حضور داشته باشند. قبل از نمونه دهی و هنگام پذیرش شرایط انجام این آزمایش توسط کارشناس مسئول این بخش برای مراجعین توضیح داده خواهد شد. علت تعیین ساعت ویژه انجام آزمایش Semen توسط پرسنل مسئول این آزمایش از این جهت می باشد که خطاهای دخیل در نتایج این آزمایش به حداقل رسانده شود و هر نمونه بلافاصله پس از دریافت از مراجعین با شرایط استاندارد و مطلوبی بررسی گردد.

 

فهرست پانل ها

 

فهرست پانل های میکروب شناسی

 

بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه پیوند همواره در تلاش است با بکارگیری بهترین مواد و تجهیزات و استفاده از نیروهای مجرب به انجام آزمایشات تخصصی براساس استانداردهای CLSI ) Clinical Laboratory Search Institute ) جهت بررسی میکروارگانیسمها برای تشخیص بیماری های ناشی از عفونت ها جهت بهبود و حفظ سلامت مراجعین اقدام نماید.

 

بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه پیوند شامل زیر مجموعه های زیر است:

  •  باکتری شناسی ( Bacteriology )
  •  انگل شناسی ( Parasitology )
  •  قارچ شناسی ( Mycology )
  •  تجزیه ادرار ( Urine Analysis )
  •  آنالیز مایع منی ( Semen Analysis )

 

تست هایی که در این آزمایشگاه انجام می شوند عبارتند از:

•    آنالیز و کشت ادرار
•    کشت مدفوع برای:

- تخم انگل (OP = Ova Parasite)
- خون مخفی در مدفوع ( OB= Occult Blood)

 

کشت انواع مایعات بدن

  •  مایع مغزی – نخاعی ( CSF )
  • خون
  • مایع مفصلی ( Synovial Fluid )

 

 کشت وآنالیز مایع منی

•    کشت قارچ
•    کشت ترشحات مجرا
•    کشت خلط
•    کشت زخم و ترشحات گوش ، بینی و سینه
•    تست آنتی بیوگرام ( Anti-Microbial Susceptibility Test )
•    تست مستقیم برای توبرکلوزیس (
Direct Examination For BK ) و...

 

بتالاکتامازطیف گسترده درباسیل های گرم منفی


این گروه از باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های نسل سوم سفالوسپورین ها نظیر:

Ceftriaxone  ،  Cefotaxime   و   Ceftazidime  و مونو باکتام ها نظیر  Aztreonam   ، ژن های مقاومت دارویی را کسب کرده و با بیان این ژن ها قادر به تولید آنزیم های بتالاکتام با طیف گسترده می گردند. در آزمایشگاه  تشخیص طبی و تخصصی پیوند گونه های تولید کننده این نوع آنزیم ها  (ESBLs)   با استفاده از عوامل آنتی بیوتیکی نظیر Ceftazidime  و  Cefotaxime  و  Cefpodoxime با و بدون مهار کننده هایی نظیر   Clavulanic acid قابل تعیین می باشند. 

 

جدول فهرست آزمایش ها

 

جمع آوری، انتقال،  نگهداری و زمان جوابدهی نمونه های رایج در بخش میکروب شناسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No

Analyte/Investigation

Specimen Type

Container Type

/Volume

Transport/

maintenance

Turnaround
Time

(TAT)

Performed day

1

 

Blood/ culture

Automated- BacT/Alert

Blood or bone marrow aspirate

 

Special Blood Bottles

Transport <2 / h

(RT)

Must be incubated at 37˚C

on receipt  laboratory

Primary report: 48 hour/

Final report: in 7 days

daily

2

Abscess/ culture

Abscess (also- lesion, wound, -pustule, ulcer) superficial

Aerobic swab moistened with Stuart’s or Aime’s medium

Transport <2 h

24 h/ Room Temp (RT)

3 days

daily

3

Acid fast bacill (AFB) culture

urine

 

2 CC

Sterile screw-cap container

_

75 days

Saturday-Wednesday

4

Bence jones protein (BJP)

Urine

_

Within 2 h / (RT) or 24 h / 2-8 ˚C

daily

daily

5

Body fluid/ culture

Abdominal ascites(peritoneal)

Bile, joint (synovial) pericardial, pleural

Sterile screw-cap tube

Transport <15 min

As soon as received

Blood culture bottles incubated at 37˚c on receipt in laboratory

Primary report: 48hrs/72hrs

Final report: in 5 days

daily

6

Body lesion for fungi / direct examination

Hair

Nail

Skin

Clean screw-top tube

indefinitely/ (RT)

daily

daily

7

Cerebro spinal fluid (CSF)/ culture

CSF

Sterile screw-cap

Tube/

At least 1ml

Transport:15 min

<24 h

routine incubate at 37˚c

Primary report 48 hrs/

Final report: in 5 days

daily

8

Cytology fluid

fluid

Sterile screw-cap container

<2 h / (RT)

10 days

daily

9

Cytology urine

urine

5cc

<2 h / (RT)

10 days

Saturday-Wednesday

10

Direct smear for BK (TB)                          AFB stain

Sputum

Sterile screw-cap container

24 h / (RT)

4 ˚C

2 days

daily

11

Eye / culture

Aqueous fluid

Vitrous fluid

Sterile screw-cap Tube

<15 min / (RT)

Set up Immediately receipt

3 days

daily

12

Eye / culture

Conjunctiva

Aerobic swab moistened with Stuart’s or Amie’s medium

<24 h / (RT)

 

3 days

daily

13

Foreign bodies/ culture

IUD/Iv catheter/ pins

Sterile,

Screw-cap container

Transport

<15 min (RT)

Plate as soon as reseived

3 days

daily

14

Genital Tract

Female

Urethra

swab moistened with Stuart’s medium

<2 h / (RT)

24 h / (RT)

3 days

daily

15

Genital Tract

Male

Prostatic

swab moistened with Stuart’s medium

Swab :

24 h / (RT)

Tube / plate secretions immediately

3 days

daily

16

Genital Tract

Male

Urethra

swab moistened with Stuart’s medium

<2 h / (RT)

24 h / (RT)

3 days

daily

17

Genital Tract/ culture

Cervix

swab moistened with Stuart’s medium

<2 h / (RT)

24 h / (RT)

3 days

daily

18

Genital Ttract

Female

Vagina

swab moistened with Stuart’s medium

<2 h / (RT)

24 h / (RT)

3 days

daily

19

GI tract/ culture

Gastric aspirate

Sterile,

Screw-cap

tube

<15 Min / (RT)

Must be neutralized with sodium bicarbonate within 1 hour of collection

3 days

daily

20

Hair , Nails or skin for fungal / culture

Hair & Nail cutting     skin scraping

Clean screw top

tube

Within 24 h / (RT)

Indefinitely / (RT)

7 days

daily

21

Occult Blood

Stool/ feces

Clean-Dry

Cap container

24 hours / 2-8 ˚C

daily

daily

22

Pap smear

Slide

 

 

7 days

daily

23

Rectal / culture

Rectal swab

Swab placed in enteric transport medium

Within 24 h

(RT)

Swab placed in enteric transport medium (Carry Blair) < 48 h

(RT)

or store 4˚C

3 days

daily

24

Reducing Substances

urine

Clean screw cap container

24 hours / 2-8 ˚C

daily

daily

25

Reducing Substances

stool

Clean-Dry

Cap container

24 hours / 2-8 ˚C

daily

daily

26

Respiratory Tract

lower

BAL, BB, BW

Sputum

Tracheal aspirate (Suction)

Sterile,

Screw-cap container

<2 h / (RT)

24 h / (4˚C)

3 days

daily

27

Respiratory Tract/ culture

upper

Nasopharynx            Nose

throat

swab moistened with Stuart’s medium

<2 h / (RT)

24 h / (RT)

3 days

daily

28

Semen / culture

Semen

Sterile

Screw-cap container

As soon as received

48 hours

Daily

29

Stool / culture

Stool/ feces

Clean,

Leak-proof container, transfer faces to enteric transport medium (Cary-Blair) if transport will exceed 1 h

Within 2h h (RT)

Unpreserved

<1 h / (RT)

72 h 4˚C

3 days

daily

30

Stool Exam /SE

Ova & parasite

 

(O & P) Clean…

 

Leak proof

container

Within in 24 h / (RT)

In definitely/ (RT)

if preserved    (eg. 10% formalin and PVA)

liquid specimen  should be examined for the presence of motile organisms

daily

daily

31

Thin prep

Fluid

 

 

7 days

daily

32

Urinalysis

Urine

Clean screw cap container

Within 2 h / (RT)

Or 24 hours / 2-8 ˚C

daily

daily

33

Urine  / culture

Clean voided midstream (CVS)

Sterile,

Screw-cap container

< 2 h / (RT)

<24 h / 4˚C

48 hours

daily

34

Urine  / culture

Straight Catheter ( in & out)

Sterile,

Screw-cap container

< 2 h / (RT)

<24 h / 4˚C

48 hours

daily

35

Urine  / culture

Indwelling catheter        ( Foley)

Sterile,

Screw-cap container

< 2 h / (RT)

<24 h / 4˚C

48 hours

daily

36

Urine  / culture

Suprapubic aspirate

Sterile,

Screw-cap container

Immediately / (RT)

Plate as soon as received

48 hours

daily

37

Urine Hemosiderin

Urine

Sterile,

Screw-cap container

Within 2 hours / (RT) or 24 h /   2-8 ˚C

daily

daily

 

 

گالری تصاویر

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.