•  02122264144
 •  info[@]payvandlab.com
 • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

 

 

 

 آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند بر آن است تا با تهیه مطالب آموزشی از موارد

نادر تشخیص داده شده در بخش های تخصصی آزمایشگاه پیوند، گامی مستحکم در تکمیل

رسالت خود بردارد. در این راستا به صورت دوره ای اقدام به انتشار مواردی از

مشاهدات تشخیصی و تخصصی در قالب آزمون های آموزشی می نماید.

 

 

 

 

بررسی موردی شماره ی 1

 

بیماری 61 ساله، مذکر، به دلیل احساس توده در شکم و تورم پاها در مدت زمان یک ماه گذشته، به آزمایشگاه مراجعه نموده و در معاینه، بزرگی

طحال یا اسپلنومگالی (Splenomegaly) تشخیص داده شده است. نتیجه ی آزمایش CBC بیمار به شرح زیر می باشد:

 

fL 90.3 MCV 1000/µL 256.9 WBC
pgr 30.8 MCH Mil/µL 3.31 RBC
gr/dL 34.1 MCHC gr/dL 10.2 Hb
% 18.6 RDW % 29.9 Hct
/100 WBCs 2 NRBC 1000/µL 190 PLT

 

 

 

 سوال شماره  1:

کدام یک از یافته های زیر، باتوجه به پارامتر های CBC بیمار، اهمیت کمتری دارد؟

الف) لکوسیتوز

ب) آنمی

ج) حضور NRBC

د) MCV طبیعی

 تصویر شماره ی 1-گستره ی خون محیطی، رنگ آمیزی رایت، x1000 

 

سوال شماره  2

در تصویر شماره ی 1، کدام یک از موارد زیر مشهود است؟

الف) لکوسیتوز

ب) تمایل به چپ (Left-Shift)

ج) حضور میلوبلاست

د) بازوفیلی (Basophilia)

ه) همه ی موارد فوق

 

 تصویر شماره ی 2-گستره ی خون محیطی، رنگ آمیزی رایت، x1000

 

سوال شماره  3

با توجه به تصویر شماره ی 2، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 • تمایل به چپ با اکثریت میلوسیت

 • افزایش بازوفیل ها

 • حضور 2 تا 3 میلوبلاست

 • لکوسیتوز شدید

 • حضور 2 NRBC

   

 تصویر شماره ی 3-گستره ی خون محیطی، رنگ آمیزی رایت، x1000

 

سوال شماره ی 4

با توجه به تصویر شماره ی 3، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 • تعداد زیادی پرومیلوسیت مشاهده می گردد

 • 2 بازوفیل دیده می شود

 • 1 میلوبلاست مشاهده می شود

 • مجموع تعداد متامیلوسیت ها و نوتروفیل های باند، بیشتر از سلول های دیگر است

 

 

 

سوال شماره 5

با توجه به مشاهدات در این بیمار، کدام آزمایش زیر را برای تشخیص قطعی بیماری توصیه می کنید؟

 • آزمایش مورفولوژیک مغز استخوان

 • اندازه گیری LDH سرم

 • آزمایش مولکولی PML RARA

 • آزمایش BCR-ABL by RT-PCR

 

 

 

سوال شماره 6

تشخیص نهایی کدامیک از موارد زیر است؟


1) Acute Myeloid Leukemia

2) Chronic Myelogenous Leukemia BCR-ABL1+

3) Primary Myelofibrosis

4) Leukoerythroblastic Reaction ناشی از متاستاز به مغز استخوان 

 

 

 

 

 

برای دریافت جواب در روزهای آینده با ما همراه باشید.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.